Om fliken Alla aktiviteter

Under fliken Alla aktiviteter hittar du en lista med alla aktiviteter som håller på att förfalla (eller har förfallit). Du ser de mest brådskande aktiviteterna längst upp. Listan sorteras på deadline-datum.

Varningssymboler och färgkoder

För att du ska bli uppmärksammad om dina aktiviteters status har vi skapat tydliga varningssymboler och färgkoder:

Färgkoder

En röd triangel innebär varning att uppdraget är försenat.
En orange fyrkant innebär att det är en påminnelse om att utföra uppdraget.
En blå prick innebär att det går att påbörja uppdraget.
En grön bock innebär att uppdraget är genomfört.

Sortering

I första hand sorteras aktiviteterna i deadline-datum. I andra hand görs sorteringen efter färg och den tredje sorteringen görs på klienter.

Urval

I denna lista visas de aktiviteter som ligger med deadline inom vald datumperiod. Även deadlines som ligger senare än valt till och med-datum visas om det är så att du har valt att en aktivitet ska visas i listan ett visst antal dagar från deadline och att vi nu har passerat det datumet.  Du kan välja att dölja alla klara (grön-markerade) aktiviteter inom den valda tidsperioden. Vill du dölja eventuella oavslutade aktiviteterna längst upp i listan som ligger med deadline före valt tidsspann så kan du ta bort bocken för att ”Visa samtliga oavslutade”

Ändra status

Du kan enkelt ändra status på en viss aktivitet genom att klicka på statusen som finns till höger på aktivitetsraden. Du får då upp en lista med valbara status.

kommer du in på ett aktivitetskort där du kan:

  • Ändra status
  • Skriva en notering på just denna aktivitet
  • Se historiken för ändrad status på just denna aktivitet.
  • Inom kort kommer du även kunna gå in till själva tjänsten på just den klienten och ändra inställningar.

Sökning

Sökrutan uppe till vänster i listan kan du använda för att söka på i princip allt du ser i listan. Alla texter som finns i listan är sökbara (för närvarande går det inte söka på aktuell status ute till höger i listan).

Tips att söka på är:

  • Specifik deadline
  • Namnet på klientansvarig eller utförande handläggare, då får du enkelt upp allt som berör bara den personen (om du inte redan gjort urvalet på utförande handläggare i urval
  • Specifikt uppdrag (Du får fram alla som rör exempelvis Lön)
  • Specifik tjänst (Du får då fram alla aktiviteter som rör den tjänsten)
  • Namn på klient (Du får då fram alla aktiviteter som rör just den klienten)

Gå in på klientkortet

Från aktivitetslistan kan du klicka in dig på kundkortet genom att klicka på namnet.

Öppna program

Längst ut till höger i listan har vi lagt genvägar till våra program: BL Administration, BL Bokslut och BL Skatt. Här kan du klicka på programikonen för att öppna aktuellt program. Förutsättningen är att du har installerat vårt insticksprogram BL Agent som hjälper till att hålla koll på dina lokalt installerade BL-program.

Läs mer om BL Agent här

Utskrift av Alla aktiviteter

För att exportera en lista till Excel med samtliga aktiviteter som visas under denna flik så klickar du på det lilla blå papperet nere i vänstra hörnet. Denna funktion kan vara väldigt användbar om du t.ex. vill ha en lista med alla mejladresser vid ett utskick.