Liten ordlista för BL Byråstöd

Klient – Vi har bestämt oss för att benämna kunderna i byråstödet för Klienter. (Till skillnad från byråns klienter som blir kunder)

Uppdrag – Vi grupperar olika tjänster efter Uppdrag.  T ex: Moms

Tjänst – En beskrivning på det man utför åt klienten t ex Momsdeklaration, Momsbetalning, underlag till klient

Aktivitet – Tjänsten återkommer med viss periodicitet och varje gång den ska utföras blir den en aktivitet

Regel för deadline – Beskriver hur vi räknar fram varje aktivitets deadline. Vi har skapat reglerna och dessa kan användaren ej påverka annat än genom att fylla i korrekt på:

  • Företagstyp
  • Räkenskapsår

Klientansvarig – Det kan bara finnas en klientansvarig per klient (enligt REKO)

Utförande handläggare – Den som får ska göra/utföra just den tjänsten.

Reko – Svensk standard för redovisningstjänster framtagen av branschorganisationerna SRF-konsulterna och FAR.  Läs mer t ex på SRF:s hemsida >>