Om fliken Inkomstdeklaration

För att förenkla för dig som jobbar mer processinriktat har vi skapat olika vyer (flikar) som visar tjänsterna och aktuell status ur en lite annan synvinkel än om du använder fliken Alla aktiviteter.

Under denna flik har vi samlat dina klienter vars uppdrag och tjänster handlar om inkomstdeklaration, här kan du enkelt få en överblick och hålla koll på vad som är utfört och kvar att göra. Saknar du någon klient eller aktivitet här behöver du lägga till den aktuella tjänsten under fliken Uppdrag på klientkortet, läs mer här.

Tänk på att du snabbt och enkelt kan söka på dina aktiviteter i listan genom att använda sökrutan uppe till vänster i bild, i rutan kan du skriva in både siffror och text exempelvis organisationsnummer och företagsnamn.

Urval

Du börjar med att välja vilket urval du vill ha. Du kan göra urval på

  • Klientansvarig
  • Utförande handläggare
  • Deklarationsperiod

En förklaring av deklarationsperioderna hittar du här nedan:

  • P1 avser juridiska personer vars räkenskapsår som slutar jan-april
  • P2 avser juridiska personer vars räkenskapsår som slutar maj-juni
  • P3 avser juridiska personer vars räkenskapsår som slutar juli-aug
  • P4 avser juridiska personer vars räkenskapsår som slutar sept – dec
  • P4INK avser de vi i byråstödet har som privatpersoner, enskilda näringsidkare.

Observera att du behöver klicka på den blå symbolen ute till höger på samma rad för att uppdatera din lista.

Status

I vyn för inkomstdeklaration visar vi aktuell status för följande tjänster:

  • Upprätta bilaga för delägare
  • Upprätta inkomstdeklaration

Här visas också en tydlig överblick av övrig information du behöver vid arbetet med dina inkomstdeklarationer såsom Deklarationsperiod per Skattskyldig och om materialet lämnats in. Även information om vilka du skall söka anstånd för och vilka du lämnar in elektroniskt visas i separata kolumner.

En nyhet i Skatteverkets anståndsplan i år är att om du lämnar ditt byråanstånd på papper eller om du på din byråanståndsansökan anger att du har några deklarationer vars bilagor du lämnar på papper måste 50 procent av dina deklarationer vara inlämnade 2 maj. Resterande 50 procent ska vara inlämnade till 15 maj. För att få någon av de mer generösa planerna måste både byråanståndsansökan och bilagor lämnas elektroniskt.

Redigera listan

För att lägga till en kommentar eller ändra statusen på en tjänst klickar du på texten eller symbolen i kolumnen för någon av de aktuella tjänsterna som visas ovan, såsom att upprätta inkomstdeklaration och beräkna lönekrav. Du kan också ändra uppgifterna om det inlämnade materialet, då klickar du istället i kolumnen för detta. I samtliga fall visas det ett aktivitetskort där du i fälten för status och kommentar kan ändra dina uppgifter.

När du registrerat en kommentar på aktuell aktivitet och sparat dessa visas det till höger om texten en penna och ett papper, detta för att du i listan för samtliga klienter direkt skall se vart det finns en skriven kommentar.

Bild på statuslistan i fliken inkomstdeklaration

För att ändra och registrera en tjänst direkt från denna vy exempelvis Upprätta inkomstdeklaration på denna kund, klickar du på raden för kolumnen med samma namn. Där står det i ovanstående bild nu Pågående, i grå text. Det visas då ett aktivitetskort där du längst ner till vänster ser en inställningssymbol i form av ett kugghjul. Om du klickar på den kan du redigera tjänsten bland annat lägga in kommentar på tjänsten eller ändra utförande handläggare. Om det finns en kommentar på tjänsten (som återkommer vid varje aktivitet) visas ett ”i” inuti en blå cirkel.

Öppna BL Skatt

Längst ut till höger i statuslistan finns en liten ikon för programmet BL Skatt, denna öppnar programmet och kan även skapa en ny deklarationsfil.

Observera att detta kräver att du har programmet BL Agenten installerad. Läs mer här