Om fliken Inkomstdeklaration

För att förenkla för dig som jobbar mer processinriktat har vi skapat olika vyer (flikar) som visar tjänsterna och aktuell status ur en lite annan synvinkel än om du använder fliken Alla aktiviteter.

Under denna flik har vi samlat dina klienter vars uppdrag och tjänster handlar om inkomstdeklaration, här kan du enkelt få en överblick och hålla koll på vad som är utfört och kvar att göra. Saknar du någon klient eller aktivitet här behöver du lägga till den aktuella tjänsten under fliken Uppdrag på klientkortet, läs mer här.

Tänk på att du snabbt och enkelt kan söka på dina aktiviteter i listan genom att använda sökrutan uppe till vänster i bild, i rutan kan du skriva in både siffror och text exempelvis organisationsnummer och företagsnamn.

Urval

Du börjar med att välja vilket urval du vill ha. Du kan göra urval på

  • Klientansvarig
  • Utförande handläggare
  • Deklarationsperiod

En förklaring av deklarationsperioderna hittar du här nedan:

  • P1 avser juridiska personer vars räkenskapsår som slutar jan-april
  • P2 avser juridiska personer vars räkenskapsår som slutar maj-juni
  • P3 avser juridiska personer vars räkenskapsår som slutar juli-aug
  • P4 avser juridiska personer vars räkenskapsår som slutar sept – dec
  • P4INK avser de vi i byråstödet har som privatpersoner, enskilda näringsidkare.

Observera att du behöver klicka på knappen Uppdatera , den blå symbolen med pilar som ligger till höger om urvalen, för att uppdatera din lista.

Status

I vyn för inkomstdeklaration visar vi aktuell status för följande tjänster:

  • Upprätta bilaga för delägare
  • Upprätta inkomstdeklaration

Här visas också en tydlig överblick av övrig information du behöver vid arbetet med dina inkomstdeklarationer såsom Deklarationsperiod per Skattskyldig och om materialet lämnats in. Även information om vilka du skall söka anstånd för och vilka du lämnar in elektroniskt visas i separata kolumner.

Öppna BL Skatt

Härifrån kan du klicka på programikonen för BL Skatt för att öppna programmet. Ikonen visas på varje klients aktivitetsrad längst ut till höger. När du klickar på programikonen öppnas BL Skatt med rätt års-version beroende på vilket års deklaration det gäller och du får valet att öppna klientens befintliga  deklarations-fil eller skapa en ny deklarations-fil. Skapar man en ny deklarations-fil skickas nödvändiga uppgifter såsom adress, kundnummer och räkenskapsår med.

När du har öppnat en deklarations-fil i BL Skatt via Byråstödet har en koppling mellan programmen gjorts med hjälp av en programnyckel som har skickats från Byråstödet till den aktuella kundens basuppgifter i BL Skatt. Med hjälp av nyckeln kan du nu arbeta i BL Skatt och ändra status som sedan slår igenom även i Byråstöd. Detta görs via den blå BL-symbolen uppe i aktivitetsfältet i BL Skatt.

Observera att en förutsättningen för att programmen ska kunna prata mellan varandra är att programmet BL Agent är installerad,  Läs mer här

Ändra inställningar för en tjänst

För att ändra inställningarna och/eller skriva en kommentar på en tjänst kan du klicka på aktiviteten för tjänsten så öppnas aktivitetskortet. Där kan du sedan klicka på kugghjulet nere till vänster så kommer du in på tjänstens inställningar där du kan ändra startdatum, sätta ett slutdatum (används bara om du avser att avsluta uppdraget helt), byta utförande handläggare, skriva en återkommande kommentar och ändra periodicitet och regel.

Redigera listan

För att ändra status och/eller lägga till en kommentar på en tjänst klickar du på texten eller symbolen i kolumnen för någon av de aktuella tjänsterna, såsom Upprätta Inkomstdeklaration och Upprätta bilaga för delägare. I samtliga fall visas det ett aktivitetskort där du i fälten för status och kommentar kan ändra dina uppgifter.

När du registrerat en kommentar på en aktivitet och sparat den visas det till höger om texten en gul penna och ett papper, detta för att du i listan för samtliga klienter direkt skall se vart det finns en skriven kommentar. Detta gäller för just den aktuella aktiviteten och kommer inte att visas på kommande aktiviteter för samma tjänst.

Vill du däremot ha en återkommande text som dyker upp varje gång aktiviteten ska utföras behöver man gå in på själva uppdraget under klientkortet och skriva i kommentarsfältet. Då visas en blå cirkel med ett  ”i” bredvid texten för aktiviteten och den kommer alltid att visas på kommande aktiviteter.

Bild på statuslistan i fliken inkomstdeklaration

Kolumnerna Byråanstånd och Lämnas Elektronisk visar med ett kryss om klienten har de förutsättningarna vald på klientkortet under fliken räkenskapsår. Därmed justerar Byråstödet automatiskt deadline för inlämning och visar rätt datum.
Byråanstånds-lista kan sedan exporteras till BL skatt via den blå utskriftsknappen till vänster direkt under aktivitetslistan. Det går även att importera en Byråanståndslista från BL Skatt via kugghjulet uppe till höger och fliken importera.