Klientkortet

När du klickar på en klient kommer du till ett klientkort som vi delat upp i olika flikar:

 • Grunduppgifter
 • Verksamhetsuppgifter
 • Räkenskapsår
 • Uppdrag
 • Kontakter
 • Dokument
 • Noteringar
 • Molntjänster
 • Utskrift/Export

Grunduppgifter

Under grunduppgifterna hittar du klientens basuppgifter såsom adress, telefon, e-post, firmatecknare m.m. Här har du också information om vem som är kundansvarig för just den klienten. Det är viktigt att du fyller i typ av företag om du ska använda dig av reglerna i uppdragsmallarna eftersom inlämningsdagar kan skilja sig åt beroende på företagstyp.

Verksamhetsuppgifter

För dig som vill fylla i lite mer information om klienten finns en flik som heter Verksamhetsuppgifter. Här kan du ange bransch, beskrivning av verksamheten, om det finns något speciellt regelverk att ta hänsyn till, vilken bank och revisor som kunden anlitar m.m.

Räkenskapsår

För att kunna lägga upp tjänsterna på ett korrekt sätt är det viktigt att du har skapat klientens räkenskapsår. Här talar du nämligen om de olika förutsättningarna som kan påverka dina inlämningstider. Här kan du också ange några andra förutsättningar:

 • Om inlämning av skattedeklaration ska ske som ett stort företag
 • Om företaget har haft EU-handel (viktig vid ettårsmoms)
 • Om momsdeklaration lämnas elektroniskt (styr inlämning vid ettårsmoms)
 • Om den periodiska sammanställningen lämnas elektroniskt
 • Om det finns byråanstånd
 • Om inkomstdeklarationen lämnas elektroniskt

Bocka i dina förutsättningar som gäller för respektive räkenskapsår. För att ändra ett år klickar du på det i listan nedan så hamnar de uppe i ändringsfältet. Gör dina ändringar och spara.

 

Läs mer om regler som styr deadline här

Uppdrag

Under denna flik hittar du din klients samtliga upplagda tjänster. För att redigera de tjänster som finns i listan klickar du bara på texten för respektive Uppdrag eller tjänster t.ex Momsdeklaration som vi använt i exemplet ovan. Det visas då en redigeringsbild där du ändra befintliga uppgifter eller lägga till ett slutdatum eller kommentar. Observera att du måste klicka på knappen Spara för att dina ändringar skall registreras.
Du kan enkelt lägga upp nya tjänster genom att använda knappen Lägg till tjänster som finns uppe till vänster i uppdragsfliken. .

I listan som nu visas har vi grupperat tjänsterna som kan läggas till under olika uppdrag. Listan är sorterad i bokstavsordning utifrån Uppdragen.

Om du i uppdragsmallen har markerat att vissa tjänster kan importeras, då kan du klicka på knappen Importera från uppdragsmallar.  Du får då färdigibockat dessa tjänster. Du kan sedan ta bort eller lägga till bockar för vilka tjänster du vill lägga till.
Det är enkelt att söka i listan. Söker du på exempelvis ordet Moms får du upp alla tjänster som har ordet moms i tjänsten eller uppdraget.
Byrån bestämmer själv hur detaljerad man vill specificera sina uppdrag. För exempelvis moms har vi lagt upp tre olika tjänster i grundmallen. Det är Betalning, Momsunderlag samt Momsdeklaration. Vill man få en tydlig översikt över vad man exakt gör på varje kund när det gäller momsdeklarationen så välj de tjänster som är aktuell för just denna klient.
Ange även föreslaget startdatum för tjänsterna. Ska moms göras från oktober månad behöver man ange ett datum som är i den månaden, tex: 2016-10-01.

Kontakter

Här återfinns ett enklare kontaktregister med uppgift om kontaktperson, telefon, e-post samt ett kommentarsfält där du kan ange exempelvis vilken roll personen har i företaget.

Dokument

Under denna flik har du möjlighet att ladda upp filer som du vill spara per kund, detta kan vara scannade avtal, Uppdragsbrev eller övrig dokumentation. Om du vill systematisera med hjälp av olika mappar så kan du enkelt här använda funktionen Skapa. Du skriver då namnet på den nya mappen i den vita rutan och klickar sedan på Skapa. Observera att det inte går att redigera dokument direkt från Byråstödets dokumentfunktion. Om du behöver redigera ett dokument som är sparat i Byråstödet behöver du först ladda ner det till din dator (det sparas normalt sett ner till mappen Hämtade Filer) När du är klar med redigeringen laddar du åter upp den till Byråstödet.

Molntjänster

För att kunna kommunicera med externa program som kanske till och med används ute hos kund, kan en byråstödsnyckel behövas. Byrån förfogar över byråstödsnyckeln och bestämmer vilka som ska kunna kommunicera med byråstödet. Skapar du en ny nyckel kopplas kundens program bort från byråstödet. Denna nyckel kommer att kunna användas i framtida versioner av Byråstödet.

Det vanligaste användningsområdet för byråstödsnyckeln är att den bör finnas inlagd i våra program BL Skatt, BL Bokslut samt BL Administration för att du därifrån ska kunna uppdatera statusen för upplagda aktiviteter på