Om fliken Klienter

Till höger om fliken för Att göra hittar du en flik som heter Klienter. Denna flik hjälper dig att få överblick på vilka klienter du har inlagda i byråstödet. 

Skapa klient

Här kan du skapa klienter manuellt. Det gör du genom att klicka på knappen Ny klient i sidans övre vänstra hörn. Du får då upp programmets klientkort och kan manuellt fylla i samtliga uppgifter.

Läs mer om hur du skapar en ny klient här

Ta bort klient

Vill man ta bort en klient klickar man på papperskorgen längst ut till höger. Observera att man inte kan ta bort en klient om den har sparade aktiviteter; man får då en fråga om man vill avsluta de kopplade tjänsterna och arkivera klienten. Klientens historik finns då sparad men kommer inte att synas i klientlistan såvida man inte bockar i rutan Visa även arkiverade.

Sortering och visning av kolumner

Du kan också sortera dina klienter genom att klicka på rubrikerna till listan, om du t ex klickar på E-post sorteras listan efter det i bokstavsordning, fallande eller stigande.

Du kan även välja vilka kolumner som ska visas. Uppe till höger finns en drop down-lista där du kan välja vilka kolumner som ska visas.

Tänk på att du snabbt och enkelt kan söka på dina klienter i listan genom att använda sökrutan uppe till vänster i bild, i rutan kan du skriva in både siffror och text exempelvis organisationsnummer och delar av ett företagsnamn.

Rådgivarverktyget

Från klientlistan kan du enkelt aktivera vår tilläggstjänst för Rådgivarverktyg. Det krävs dock att du har lagt in molndatabasnyckeln från BL Adminstration i Byråstödet. Har du BL Agenten installerad kan från klientkortets flik Molntjänster klicka på knappen för ”Hämta molndatabasnyckel från BLA”.  BL Administration öppnas då och du får förslag på det företag som matchar endera med organisationsnummer eller byråstödsnyckel. Du behöver bara bekräfta att det är rätt företag. Nu är molndatabasnyckeln hämtad från BL Administration. Nu kan du aktivera Rådgivarverktyget endera från Klientkortet under Grunduppgifter eller från klientlistan.

Klientkortet

För att öppna klientkortet klickar du på något av de fält för kunden, t ex namn, organisationsnummer eller epost. Alla fält är klickbara och öppnar kundkortet.

Läs mer om klientkortet här

Utskrift av klientlistan

För att exportera en lista till Excel med samtliga klienter som visas under denna flik så klickar du på den lilla knappen bredvid drop down-listen uppe till höger som heter CSV.  Denna funktion kan vara väldigt användbar om du t.ex. vill ha en lista med alla mejladresser vid ett utskick. Utifrån vilka kolumner du valt i drop-downlistan så skriver den ut dem till ett excel-dokument som sparas under Hämtade filer i din dator.