Du kan snabbt och enkelt skapa ditt uppdragsavtal från BL byråstöd.

Börja med att gå in under kugghjulet uppe till höger för att fylla i din byrås adress- och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter har inte funnits i byråstödet tidigare så därför måste du komplettera med dem en gång.

Till höger om byråns adressuppgifter hittar du de texter som du själv kan påverka i Uppdragsavtalet.

Vi har lagt in några grundförslag men här kan byrån själv anpassa sina texter. Detta är en mall så texterna kan ändras på respektive klients avtalsformulär i de fall det behövs. När du gått igenom och sparat eventuellt ändringar kan du skapa ditt första uppdragsavtal.

  1. Klicka dig in på klienten (det kan du göra från vilken vy som helst genom att klicka på klientens namn, kundnr eller org.nr). Du hittar alltid klienten i klientlistan (har du många klienter så använder du vår sökfunktion uppe till vänster i klientlistan.

2. Gå till fliken Uppdrag

3. Lägg till eventuella tjänster som saknas men som du vill ha med i ditt uppdragsavtal.

4. Markera vilka tjänster som ska tas med i Uppdragsavtalet.

5. Klicka på knappen Skapa Uppdragsavtal.Nu kommer du till en ny flik i din webbläsare där du kan forma ditt Uppdragsavtal så att det passar din klient. De förvalda uppgifterna har hämtats från BL Byråstöd från endera klientkortet, uppdragsfliken eller från byråinställningarna. Vill du ändra någon uppgift mer permanent så ändrar du i BL Byråstöd och skapar om Uppdragsavtalet.

I förslaget till uppdragsavtal behöver du komplettera med avtalstid och du kan även ändra övriga texter.

Observera att denna flik inte går att spara utan här måste du slutföra avtalet i sin helhet innan du skapar en PDF-fil som blir det permanenta avtalet.

När du känner dig klar skapar du en PDF-fil av avtalet. Det är denna PDF som du sedan kan skriva ut och be kunden signera.

 

Har du vår tjänst BL Signering & Avisering kan du via den skicka avtalet till din klient för digital signering. Vill du veta mer om denna tjänst kan du gå in på vår hemsida och läsa. Klicka här>>

Har du redan tjänsten så kan du gå direkt till den här>>