Om fliken Kontrolluppgifter mm

För att förenkla för dig som jobbar mer processinriktat har vi skapat olika vyer (flikar) som visar tjänsterna och aktuell status ur en lite annan synvinkel. Kontrolluppgifter mm hjälper dig att hålla koll och få överblick på de tjänster som har med Kontrolluppgifter och Forarapportering att göra, med hjälp av urval kan du få fram just den information du behöver vid det tillfället.

Tänk på att du snabbt och enkelt kan söka på dina aktiviteter i listan genom att använda sökrutan uppe till vänster i bild. I rutan kan du skriva in både siffror och text exempelvis organisationsnummer och företagsnamn.

Urval

Du börjar med att välja vilket urval du vill ha. Du kan göra urval på

  • Klientansvarig
  • Utförande handläggare
  • År som avses

Observera att du behöver klicka på den blå symbolen ute till höger på samma rad för att uppdatera din lista.

Status

I vyn för Kontrolluppgifter mm visar vi aktuell status för följande tjänster

  • Kontrolluppgift (ospecificerad)
  • Kontrolluppgift Löner
  • Kontrolluppgift Ränta
  • Kontrolluppgift Utdelning
  • Forarapportering

Öppna BL administration

Härifrån kan du klicka på programikonen för BL administration för att öppna programmet. Ikonen visas på varje klients aktivitetsrad längst ut till höger. När du klickar på programikonen öppnas BL administration med rätt klient och rätt rutin.

När du har öppnat BL administration har en koppling mellan programmen gjorts med hjälp av en programnyckel som har skickats från Byråstödet till den aktuella kundens basuppgifter i BL administration. Med hjälp av nyckeln kan du nu arbeta i BL administration utan att öppna Byråstödet och ändra status som sedan slår igenom i Byråstödet. Detta görs via den blå BL-symbolen uppe i aktivitetsfältet i BL administration.

Observera att en förutsättningen för att programmen ska kunna prata mellan varandra är att programmet BL Agent är installerad,  Läs mer här

Redigera listan

För att lägga till en kommentar eller ändra status på en tjänst klickar du på texten eller symbolen i kolumnen för någon av de aktuella tjänsterna Kontrolluppgift eller Forarapportering som vi har räknat upp här ovan. Det visas då ett aktivitetskort där du i fälten för status och kommentar kan ändra dina uppgifter.

När du registrerat en kommentar på aktuell aktivitet och sparat denna visas det till höger om texten en penna och ett papper. Då ser du direkt i listan för samtliga klienter att det finns en skriven kommentar.

Bild på statuslistan i fliken kontrolluppg

I bilden ovan är forarapporteringen gjord men kontrolluppgifterna är dock inte inlämnade till Skatteverket. Kontrolluppgifterna för ränta och utdelning är endast påbörjade medan kontrolluppgiften för lönerna är klar. Samtliga statusar är orangea och visas i form av en kvadrat, detta betyder att det är en påminnelse till att slutföra uppdraget.

För att ändra och registrera en tjänst direkt från denna vy, klickar du på raden för kolumnen med samma namn. Det visas då ett aktivitetskort där du längst ner till vänster ser en inställningssymbol i form av ett kugghjul. Om du klickar på den kan du redigera tjänsten och bland annat lägga till en kommentar på tjänsten eller ändra utförande handläggare.