Om fliken Löneadministration

För att förenkla för dig som jobbar mer processinriktat har vi skapat olika vyer (flikar) som visar tjänsterna och aktuell status ur en lite annan synvinkel än om du använder fliken Alla aktiviteter.

Under denna flik har vi samlat dina klienter vars uppdrag och tjänster handlar om löneadministration, här kan du enkelt få en överblick och hålla koll på vad som är utfört och kvar att göra. Saknar du någon klient här behöver du lägga till den aktuella tjänsten på klientkortet, läs mer här.

Tänk på att du snabbt och enkelt kan söka på dina aktiviteter i listan genom att använda sökrutan uppe till vänster i bild, i rutan kan du skriva in både siffror och text exempelvis organisationsnummer och företagsnamn.

Urval

Du börjar med att välja vilket urval du vill ha. Du kan göra urval på

  • Klientansvarig
  • Utförande handläggare
  • Utbetalnings och rapporteringsmånad

Observera att du behöver klicka på den blå symbolen ute till höger på samma rad för att uppdatera din lista.

Status

I vyn för löneadministration visar vi aktuell status för följande tjänster

  • Material (Lönebesked), när materialet inkommit ändras statusen från ”Väntar material” till datumet för inlämning. Se bild nedan.
  • Lönebesked
  • Löneutbetalning
  • Löneadministration
  • Statistik SCB
  • Övrig rapportering

Redigera listan

För att lägga till en kommentar eller ändra statusen på en tjänst klickar du i kolumnen för den aktuella tjänsten lönebesked eller löneutbetalning, t ex på symbolen eller texten se bild nedan. Du kan också ändra uppgifterna om det inlämnade materialet, då klickar du istället i kolumnen för detta. I samtliga fall visas det ett aktivitetskort där du i fälten för status och kommentar kan ändra dina uppgifter.

bild på fliken lön och statusrad

 

När du registrerat en kommentar på aktuell aktivitet och sparat dessa visas det till höger om texten en penna och ett papper, detta för att du i listan för samtliga klienter direkt skall se vart det finns en skriven kommentar.

För att ändra och registrera en tjänst direkt från denna vy exempelvis lönebeskedet på denna kund, klickar du på raden för lönebesked, där det i ovanstående bild nu står ett datum i grön färg. Det visas då ett aktivitetskort där du längst ner till vänster ser en inställningssymbol i form av ett kugghjul. Om du klickar på den kan du redigera tjänsten bland annat lägga in kommentar på tjänsten eller ändra den utförande handläggare.