Under denna flik samlar vi Rådgivarverktygets notiser från dina molndatabaser.

Här får du upp olika notiser (varningar och tips) som rör dina företag som är aktiverad för Rådgivarverktyget.

I det versionssläpp vi gjorde 2019-10-31 har vi dessa varningar/tips aktiverade:

  • Är kundföretaget eventuellt i kontrollbalansläge?
  • Har kundföretaget en anställd som inom 30 dagar fyller 50 eller 60 år?
  • Har företaget ett bokfört negativt saldo på skattekontot (1630)?
  • Finns det ett saldo på OBS-konto (2999)?
  • Förekommer det ett förbjudet lån? (positivt saldo på konto 2393 och 2893)
  • Är kassasaldot (konto 1910-1919) negativt?

Nu när infrastrukturen är på plats kommer vi att inom kort utöka både våra notiser (tips och varningar) och valbart innehåll i rådgivarrapporten.

I den första versionen av detta verktyg kommer listan med varningar och tips uppdateras en gång per natt med automatik. Önskar du uppdatera listan för något eller några specifika företag kan du göra det uppe i det högra övre hörnet. I senare version kommer listan uppdateras så fort någon förändring görs i molndatabasen.

Rådgivarverktyget är en tilläggstjänst till vårt byråstöd men du kan alltid aktivera det kostnadsfritt på din egen byrå. Byrån måste då finnas upplagd som en klient (med korrekt organisationsnummer och räkenskapsår) i klientlistan.