Om fliken Skattedeklaration

För att förenkla för dig som jobbar mer processinriktat har vi skapat olika vyer (flikar) som visar tjänsterna och aktuell status ur en lite annan synvinkel än om du använder fliken Alla aktiviteter.

Under denna flik har vi samlat dina klienter vars uppdrag och tjänster handlar om skattedeklaration, här kan du enkelt få en överblick och hålla koll på vad som är utfört och kvar att göra. Saknar du någon klient här behöver du lägga till den aktuella tjänsten under fliken Uppdrag på klientkortet, läs mer här.

Tänk på att du snabbt och enkelt kan söka på dina aktiviteter i listan genom att använda sökrutan uppe till vänster i bild, i rutan kan du skriva in både siffror och text exempelvis organisationsnummer och företagsnamn.

Urval

Du börjar med att välja vilket urval du vill ha. Du kan göra urval på

  • Klientansvarig
  • Utförande handläggare
  • Skattedeklarationsmånad

Observera att du behöver klicka på den blå symbolen ute till höger på samma rad för att uppdatera din lista.

Status

I vyn för skattedeklaration visar vi aktuell status för följande tjänster

  • Underlag till klient
  • Momsdeklaration
  • Momsbetalning
  • Underlag till klient
  • Arbetsgivardeklaration
  • Betalning skatt och arbetsgivaravgifter

Redigera listan

För att lägga till en kommentar eller ändra statusen på en tjänst klickar du på texten eller symbolen i kolumnen för någon av de aktuella tjänsterna som visas ovan, såsom Momsdeklaration och Arbetsgivardeklaration. Du kan också ändra uppgifterna om det inlämnade materialet, då klickar du istället i kolumnen för detta. I samtliga fall visas det ett aktivitetskort där du i fälten för status och kommentar kan ändra dina uppgifter.

När du registrerat en kommentar på aktuell aktivitet och sparat dessa visas det till höger om texten en penna och ett papper, detta för att du i listan för samtliga klienter direkt skall se vart det finns en skriven kommentar.

Bild på statuslistan i fliken skattedeklaration

För att ändra och registrera en tjänst direkt från denna vy exempelvis Momsbet på denna kund, klickar du på raden för kolumnen med samma namn. Där står det i ovanstående bild nu Moms att återfå, i grön text. Det visas då ett aktivitetskort där du längst ner till vänster ser en inställningssymbol i form av ett kugghjul. Om du klickar på den kan du redigera tjänsten bland annat lägga in kommentar på tjänsten eller ändra utförande handläggare. Om det finns en kommentar på tjänsten (som återkommer vid varje aktivitet) visas ett ”i” inuti en blå cirkel.