Ändra status från andra BL Program till Byråstöd

Att kunna ändra status från dina övriga installerade BL program: BL Skatt, BL Bokslut och BL Administration underlättar att hålla ditt Byråstöd uppdaterat och aktuellt. Med hjälp av insticksprogrammet BL Agent, ditt användarnamn för BL Byråstöd inlagt i BL Administration, samt en byråstöds-nyckel har du de förutsättningar som behövs för att statusändringar slår igenom till Byråstödet automatiskt från BL programmen. Här går vi igenom steg för steg hur du kommer igång med det.

  • Installera BL Agent
  • Koppla användaren i BL administration med användaren i BL Byråstöd
  • Koppla ihop en kund med hjälp av Byråstödsnyckel
  • Uppdatera status från övriga BL program

 

Installera BL Agent

För att Byråstödet, som är en web-baserad tjänst, ska kunna kommunicera med de lokalt installerade BL programmen i din dator behöver ett litet program installeras. Du kan hämta programmet här, och även i Byråstödet genom att klicka på kugghjulet uppe till höger och sedan gå till fliken Systemuppgifter.

Här kan du läsa mer om BL Agent

Koppla användaren i BL Administration med användaren i BL Byråstöd

I BL Administration har man alltid användare för att logga in till en företagsgrupp. Vid en ny installation av BL Administration skapas alltid en standardanvändare med en stjärna (*) Man kan sedan redigera den användaren till ett eget namn, samt lägga till nya användare för fler medarbetare. För att användaren i BL Administration ska få behörighet att uppdatera status på uppdrag i BL Byråstöd behöver man i användarprofilen ange det användarnamn man har för att logga in i BL Byråstöd.

Gå till Arkiv- Systemunderhåll – Användare. Markera din användare och klicka på knappen Redigera. Här anger du Ditt användarnamn för ditt BL Konto, alltså det som du använder för att logga in till BL Byråstöd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan läsa mer om BL Administration och användarrättigheter här

Koppla ihop en kund med hjälp av Byråstödsnyckel

Att koppla din kund i Byråstödet mot din kunds företag i BL Administration, din kunds deklaration i BL Skatt samt din kunds Bokslutsfil i BL Bokslut behövs en nyckel. Nyckeln finns på varje kunds klientkort i Byråstödet och är unik.
Genom en matchning av organisationsnummer kan nyckeln automatiskt läggas in i basuppgifterna för respektive program och koppla ihop kunden. Kopplingen sker genom att du från Byråstödet öppnar BL programmet via programikonen som visas på kundens uppdrag i någon av uppdragsflikarna.

Så här kopplar du byråstödsnyckeln automatiskt mellan din kund i Byråstöd och i dina BL program:

Från vyn Alla aktiviteter eller någon av de övriga uppdragsflikarna letar du fram din kunds aktiviteter. Längst ut till höger på aktivitetsraden visas programikonen för respektive BL program utifrån vilket uppdrag det gäller. Klicka på programikonen. BL agenten öppnar nu det korresponderande BL programmet. Sedan matchas organisationsnumret på kunden i Byråstödet med kunden i BL-programmet. När matchningen är gjord öppnas den aktuella kunden i respektive program och byråstödsnyckeln har sparats ner i basuppgifterna.

Så här kopplar du byråstödsnyckeln manuellt mellan din kund i Byråstöd och i dina BL program:

Gå till fliken Klienter, öppna kundens klientkort, gå till fliken molntjänster och kopiera Byråstödsnyckeln.
För att klistra in nyckeln öppnar du respektive BL Program:

  • BL Skatt:  Öppna kundens deklaration. Klicka på menyn Basuppgifter. Klistra in nyckeln i rutan Byråstödsnyckel.
  • BL Bokslut: Öppna kundens bokslut. Klicka på menyn Basuppgifter. Klistra in nyckeln i rutan Byråstödsnyckel.
  • BL Administration: Öppna kundens företag. Klicka på Arkiv- Företagsuppgifter – Generella. Klistra in nyckeln i rutan Byråstödsnyckel.

Uppdatera status från övriga BL program

Nu när du har gjort alla förutsättningar som behövs för att koppla ihop din kund i Byråstöd med dina övriga BL program så kan du uppdatera status på aktiviteterna i Byråstödet via statusprogrammet i respektive BL program. Du behöver inte ens öppna BL byråstöd utan kan gå direkt in i BL Administration, BL Skatt eller BL Bokslut och göra statusändringar där. Statusprogrammet ligger längst upp i menyraden i respektive program som en blå cirkel med bokstäverna BL i vitt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroende på om du är inne och jobbar i något företag eller inte händer lite olika saker:

  • Om du ännu inte har valt något företag kommer du att komma till inloggningssidan för BL Byråstöd. Du har samma inloggning till BL Byråstöd som våra andra tjänster som använder BL Konto för inloggning.
  • Om du valt ett företag där programnyckel saknas kommer du att få en text som informerar om att programnyckel saknas och hur du kan få in den i programmet (kopiera eller öppna från BL Byråstöd en gång). Du kommer även denna väg att ha möjlighet att logga in i BL Byråstöd.
  • Om du valt ett företag med en byråstödsnyckel så kommer statusprogrammets aktivitetskort att visas och du har möjlighet att göra ändringar direkt i byråstödet.

Med hjälp av pilarna kan du välja andra uppdrag/tjänster än de som föreslås. Alla uppdrag/tjänster som finns upplagda för det aktuella företaget i byråstödet kan väljas här. Perioder, regler för deadlines och valbara statusar hämtas också från BL Byråstöd.

Hur du lägger upp dina uppdrag och tjänster kan du läsa om i manualen för Uppdragsmallar.