Att komma åt övriga BL program från BL Byråstöd

Klicka dig vidare från aktiviteter i BL Byråstöd till dina lokalt installerade BL program.

När du har aktiviteter som väntar på att genomföras; t. ex tjänsten bokföring, kan du genom att klicka på ikonen för BL Administration direkt ta dig vidare utan att behöva gå ut ur BL Byråstöd. Ikonen ligger på den aktuella aktivitetsraden längst ut till höger. Samma sak gäller för BL Bokslut och BL Skatt.

För att kunna öppna andra program från BL Byråstöd behöver du installera ett litet insticksprogram som vi kallar för BL Agent. Programmet lägger sig längst ner till höger på aktivitetsfältet, bredvid klockan. Det enda det gör är att hålla reda på vilka BL program som finns installerade på datorn.

Hämta BL Agent

De program som du kan öppna från BL Byråstöd är:

Klicka här för att komma till guiden för hur du ändrar status mellan programmen