Använd Google Chrome!

I första versionen av BL Byråstöd rekommenderar vi att använda webbläsaren Google Chrome för inloggning till BL Byråstöd.

Detta för att vi under utvecklingen av BL Byråstöd har valt att anpassa det efter Chrome i första hand. Så småningom kommer vi kunna garantera funktionalitet även i andra webbläsare.

Ladda ner Google Chrome