Byråanståndet söker du i BL Skatt

Vi får ofta frågan om Byråanståndet ska göras i BL Skatt eller i BL Byråstöd.
Svaret är att själva ansökningsblanketten (och filen) för ansökan, skapas i BL Skatt. Däremot så kan vi importera vilka klienter som ska importeras till anståndet från BL Byråstöd.

Du kan skapa din/dina exportfiler från två ställen i BL Byråstöd.

Från klientlistan samt från fliken Inkomstdeklaration.

Du väljer vilket som passar dig bäst. Oavsett urval så importeras bara de som kan få byråanstånd till anståndslistan, så exempelvis kommer inte handelsbolag och aktiebolag med till anståndslistan vid importen även om de finns med i filen från byråstöd.

 • Klienter som visas i fliken Klienter
  Från denna fil importerar vi alla klienter oavsett om de har tjänsten inkomstdeklaration upplagd på sig eller inte.
  (se till att du inte visar arkiverade klienter när du tar ut din exportfil för att slippa få in arkiverade klienter)För att skapa exportfilen härifrån så klickar du på CSV-knappen längst upp till höger  ovanför klientlistan.
 • Klienter som visas i fliken Inkomstdeklaration:
  Innan du skapar din exportfil ska välja att visa endast klienter som ska göras i deklarationsperiod P4INK1 2019.
  I BL Skatt kan du då välja att:

  • Importera alla som har tjänsten Inkomstdeklarations upplagd på sig (oavsett ibockat byråanstånd)
  • Importera de som i BL Byråstöd är markerade med Byråanstånd.För att skapa exporfilen här på fliken Inkomstdeklaration efter gjort urval, klickar du längst ner till vänster på exportera-knappen. Filen hamnar då normalt under Hämtade filer.

Du gör din byråanståndsansökan i BL Skatt.  Lathund – Så här söker du Byråanstånd i BL Skatt Besk 2019 >>

När du är klar med din anståndsansökan i BL Skatt så kan du där skapa en exportfil som innehåller vilka klienter du sökt byråanstånd på och sen kan du importera den filen i BL byråstöd och få markeringen för Byråanstånd automatiskt satt i BL Byråstöd under fliken räkenskapsår på dessa klienter.

Exporten gör du i BL Skatt från Klientlista byråanstånd (nås under menyn Basuppgifter och Anstånd, 2604 Ansökan byråanstånd. De klienter som exporteras är de klienter som har ett datum satt i kolumnen Anstånd sökt datum. Kopiera gärna den sökväg som visas här efter exporten så hittar du din importfil lättare från Byråstöd.

Importen i BL Byråstöd gör du under kugghjulet uppe till höger och i fliken Importera.
Byt från Klienter till Anstånd.

Välj filen för Byråanståndsökt.csv. som  normalt ligger under C:\Users\Public\Documents\BL Skatt\BL Skatt besk 2019 Dokument. Här kan du klistra in sökvägen om du kopierade den när du skapade filen i BL Skatt.

Önskar du ta bort anstånd på de som inte är med i filen men som har det ibockat på Räkenskapsår 2019 då kan du klicka i rutan för att ”Avmarkera samtliga byråanståndsmarkeringar för aktuellt år innan importen”.