Driftunderhåll lördagen 21/9 mellan 15.00-24.00

Lördagen den 21/9 mellan 15.00-24.00 kommer vi att göra en uppdatering av våran molnserver där BL Byråstöd lagrar dokument. Det innebär att dessa dokument inte kommer att vara tillgängliga under driftsuppehållet. Du kan arbeta i Byråstödet ändå men vid ingång på klientkortet kan du få upp en röd ruta då inte dokumentservern nås av byråstödet, men den rutan kan du klicka bort. Du kan ändå arbeta med att statusändra aktiviteter och liknande.