Ingen förseningsavgift vid inlämning inom en månad

På Skatteverkets sida kan man nu läsa att om du lämnar in din deklaration senast en månad från det ordinarie sista inlämningsdatumet behöver du inte betala någon förseningsavgift.
Detta gäller deklarationer som har sin ordinarie inlämningsperiod 12 mars-31 augusti. Så nu kan bland annat du som sitter och sliter med aktiebolagsdeklarationer med bokslutsdatum 2019-12-31 ta det lite lugnare. Du får en månad extra på dig utan att bli debiterad förseningsavgift och kan lämna huvudblanketten via e-tjänst ända fram till 1 september. Lämnar du huvudblanketten på papper går det bra fram till 1 augusti. För INK3 och INK4 gäller att filöverför du de blanketter som går, så kan du skicka in och lämna huvudblanketten på papper fram till 1 september utan förseningsavgift.

Läs mer på Skatteverkets hemsida>>