Mindre justeringar i ver 4.0.4

Vi har gjort två mindre justeringar i denna version.

  1. På fliken Inkomstdeklaration visas nu ikonen för BL Skatt även på de klienter där man bara har lagt upp tjänsten Upprätta bilaga för delägare.
  2. I vissa fall öppnades Uppdragsavtalet på en klient då man klickade på att byta flik i själva byråstödet. Det är nu åtgärdat.