Nya lagar 2017

En mängd nya bestämmelser träder i kraft under 2017. Dessutom finns ett antal förslag som kan leda till ändrade regler. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

 • Golv för statslåneräntan
  Ett golv – eller snarare tre golv – har införts för statslåneräntan i skattelagstiftningen.
 • Ändrade regler för uppskov
  Reglerna för uppskov vid försäljning av privatbostäder har ändrats. Dels har taket för uppskov slopats under en begränsad tid, och dels har ett nytt sätt att beräkna uppskovsbeloppet införts.
 • Begränsad uppräkning av skiktgränsen
  Uppräkningen av både den nedre och övre skiktgränsen för beskattningsåret 2017 görs nu med KPI plus en procentenhet (istället för KPI plus två procentenheter).
 • Höjd beloppsgräns för arbetsresor
  Beloppsgränsen för avdrag för resor till och från arbetet har höjts från 10 000 kr till 11 000 kr.
 • Nedsatt förmånsvärde för miljöbilar
  Reglerna om nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar förlängs med fyra år, dvs beskattningsåren 2017–2020. Nedsättningstaket sänks dock till 10 000 kr.
 • Representation – avdrag och moms
  Avdragsrätten för representationsmåltider har slopats. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde är dock fortfarande avdragsgilla.
  Moms får lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person.
 • Sänkt moms på mindre reparationer
  Momsen på mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från 25 till 12 procent.
 • Omsättningsgräns för moms
  En omsättningsgräns på 30 000 kr för moms har införts. Beskattningsbara personer vars omsättning är högst 30 000 kr behöver alltså inte redovisa moms.
 • Ny definition av fastighet i momslagen
  Momslagens definition av fastighet har ändrats som en anpassning till EU-bestämmelserna. Samtidigt har ytterligare ett antal momsregler inom fastighetsområdet ändrats.
 • Fler nya RUT-tjänster
  RUT-avdraget ska omfatta reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.
 • Växa-stöd vid förstagångsanställning
  Enskilda näringsidkare som inte har några anställda kan få skatterabatt för den först anställde. Enbart ålderspensionsavgiften behöver då betalas under de första 12 månaderna.
 • Nollränta på skattekontot
  Ett särskilt golv för intäktsräntan har införts. Golvet innebär att om basräntan är 1,25% så ska intäktsräntan på skattekontot vara 0%.
 • Koncernbidrag
  Tidpunkten för värdeöverföringar i samband med koncernbidrag har fastställts. Värden motsvarande koncernbidraget ska föras över från givaren till mottagaren senast den dag som givaren ska lämna inkomstdeklarationen.
 • Beloppsspärren
  Den s k ventilen vid underskottsavdrag i samband med ägarförändringar (spärreglerna) har ändrats. Värdet av kapitaltillskott som lämnats till underskottsföretaget tidigast två beskattningsår före ägarförändringen ska i vissa fall beräknas på ett nytt sätt.
 • Sänkt reklamskatt
  Reklamskatten på annonser i periodiska publikationer har sänkts från 3% till 2,5%. Skattesatsen på övriga annonser och reklam har sänkts från 8% till 7,65%.
  Gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt på övriga annonser och reklam har höjts från 20 000 kr till 60 000 kr.
 • Stopp för kattrumpor
  Skatteupplägg med överlåtelser av fastigheter till juridiska personer stoppas. Regeringen aviserade om denna stopplagstiftning 27 oktober och reglerna kommer enligt förslaget att gälla med omedelbar verkan från och med 28 oktober.

Kommande lagändringar?

Under 2017 kom ett antal förslag som kan leda till lagändringar under 2017 eller 2018.

Månadsuppgifter istället för kontrolluppgift

För att minska skattefusk har regeringen föreslagit att arbetsgivare ska lämna uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag för varje anställd löpande under året istället för en gång per år.