Nyheter i Byråstöd version 4.0

Rådgivarverktyget

Nu har vi lagt ut en första version av vårt Rådgivarverktyg som är inbyggt i Byråstöd.

Rådgivarverktyget är utvecklat med hjälp av senaste teknik och kraftfull Artificiell Intelligens (AI) som i realtid strukturerar redovisningsdata och återkopplar till dig som byråmedarbetare. Det som krävs för att koppla på Rådgivarverktyget är att du har ditt företag upplagt i molnet i BL Administration.

Det första du måste göra för att kunna aktivera detta verktyg är att på klientkortet gå in på fliken Molntjänster. Har du BL Agenten installerad kan du där klicka på knappen Hämta molndatabasnyckel från BLA. Du behöver här bekräfta att det är rätt företag. Nu är molndatabasnyckeln hämtad från BL Administration. Du kan antigen aktivera Rådgivarverktyget från klientkortet under Grunduppgifter eller från klientlistan.

Rådgivarrapport

På klientkortet finns en knapp där du med ett klick kan skapa en gedigen Rådgivarrapport att utgå från vid dina kundmöten. Här kan du se företagets största kunder och leverantörer under vald period. Du kan även för aktiebolag få ut grafer som visar utvecklingen över tid för ett antal nyckeltal. Vi har även en unik funktion där vi jämför ditt företag med hela vårt molnkluster med andra företag utifrån företagets (eller annan vald) SNI-kod. Här utgår vi från geografisk placering av företagets säte.

Tips och varningar

Under fliken Rådgivarverktyg hittar du en lista med olika notiser (varningar och tips) som rör dina företag som är aktiverade för Rådgivarverktyget.

I den här versionen har vi dessa varningar och tips aktiverade:

  • Är kundföretaget eventuellt i kontrollbalansläge?
  • Har kundföretaget en anställd som inom 30 dagar fyller 50 eller 60 år?
  • Har företaget ett bokfört negativt saldo på skattekontot (1630)?
  • Finns det ett saldo på OBS-konto (2999)?
  • Förekommer det ett förbjudet lån (positivt saldo på konto 2393 och 2893)?
  • Är kassasaldot (konto 1910-1919) negativt?

Nu när infrastrukturen är på plats kommer vi inom kort att utöka både våra notiser (tips och varningar) och innehåll i rådgivarrapporten.

Rådgivarverktyget är en tilläggstjänst till vårt Byråstöd men du kan alltid aktivera det kostnadsfritt på din egen byrå. Byrån måste då finnas upplagd som en klient (med korrekt organisationsnummer och räkenskapsår) i klientlistan.