Nyheter i version 2.1.2 av BL Byråstöd

Dokumentlagring
Vi har byggt om lagringen av dokument. Nu kan du dra in hela mappstrukturer från din filserver upp till vår molnlagring. Du måste öppna Utforskaren och dra in mappar och filer.

Uppdateringar
Vi har uppdaterat de komponenter som vi använder för att skapa tabeller och dialoger. Detta har också gjort att vissa saker kan se lite annorlunda ut såsom att det nu inte längre görs radbryt i tabellerna. Vill du förminska hela webbsidan kan du enkelt ändra storleken på hela sidan genom att klicka på CTRL och – (minus). Vill du förstora texten klickar du på CTRL och + (plus).

Sortering i statusändringsdialogen i BL Administration, BL Skatt och BL Bokslut
Nu har vi sorterat valbara tidsperioder i kronologiskt ordning vid statusändringar från våra lokalt installerade program.

Fliken Inkomstdeklaration
Vi har rättat ett fel vid visning av perioder under fliken inkomstdeklaration. Vissa tjänster kunde visas som inte förfaller förrän om ett år.

Ändring av Utförande handläggare på enstaka aktivitet
I tidigare version kunde det bli problem om en handläggare lades till direkt på en aktivitet i stället för på tjänsten. Detta är nu rättat. Detta kan du göra om det är en tillfällig förändring på vem som ska vara Utförande handläggare. Är ändringen tills vidare ska du ändra Utförande handläggare på Klientkortet och under fliken Uppdrag och på den tjänsten.

Negativt antal dagar
Nu kan du återigen lägga in negativt antal dagar som deadlinevärde. Det kan du använda exempelvis om du vill göra något strax innan ett räkenskapsår tar slut. Då anger du bara ett negativt antal dagar som regelvärde.