Nyheter i version 4.0.3

Nu har vi lagt ut en ny version av Byråstöd. (Du kan behöva klicka på F5 för att få in alla ändringar). Det vi främst har gjort i denna version är att vi har byggt in stöd för att kunna öppna våra lokalt installerade program utan BL Agenten. Det fungerar från BL Skatt och BL Bokslut för beskattningsår 2019. För att öppna BL Administration samt för att kunna hämta molndatabasnyckeln till Byråstöd måste du ha minst version 2019.4.101.

Vi har även gjort mindre justeringar såsom ändrat formatet på räkenskapsåret i klientlistan så du kan använda den vid importera till andra system.