Optimeringar i version 2.3 av BL Byråstöd

Vi har i kväll lagt ut en ny version av BL Byråstöd. Denna version innehåller en rad förändringar som gör att byråstödet nu blivit snabbare. Främst byråer med flera handläggare och många klienter har märkt av en seghet i systemet. Vi har nu gjort en rad förbättringar som alla användare kommer märka av.

Det du visuellt kan se att du fått in den nya versionen på är att ikonerna för när du lagt in en kommentar på en tjänst eller en notering på en aktivitet, de kommer visas FÖRE själva statusen nu. De flesta förändringar i denna version är sådana som du inte ser dem, men du kommer säkerligen märka av dem då byråstödet nu snabbats upp.

För att vara säker på att du får in den senaste koden kan du efter att du loggat in i byråstödet klicka på F5-tangenten en gång och låta byråstödet ”uppdatera” sig. Du får då efter denna nyinläsning logga in igen.

Har du några frågor om BL Byråstöd kan du alltid gå till vårt Forum https://byrastodsforum.blinfo.se/org/bl-byrastod/och söka svar. Hittar du inte det du söker där kan du ringa på telefon 0650-48 13 14 eller maila till support@blbyrastod.se